Mistr Lok King Sang

syn Velmistra Lok Yiu

Narodil jsem se v roce 1957. Mé dětství se ničím nelišilo od dětství mých vrstevníků. Wing Chun jsem se začal učit, když mi bylo 16 let.

To že tradiční čínský přístup spočívá v tom, že syn se vždy učí bojové umění od svého otce, jsem pochopil brzy, ale již několik let před tím jsem byl často ve škole mého otce při tréninku Wing Chun. Když jsem začal s cvičením, byl jsem možná ještě příliš mladý, abych chápal co Wing Chun skutečně je, neboť můj otec mě učil: cvičit, cvičit a ještě cvičit.

Asi po roce jsem získal více znalostí a více jsem Wing Chun rozuměl a měl jsem možnost pomáhat svému otci při výuce. Jsem velmi rád, že jsem měl možnost pracovat s tolika mladými lidmi při výuce Wing Chun. Věřím tomu, že naše přátelství bude nadále trvat až do smrti. Byla to pro mne opravdu nádherná zkušenost.

Oženil jsem se v roce 1985 a mám dva syny. Starší z nich se jmenuje Lok Wui Man a mladší Lok Chi Man.

Od té doby, co do naší školy přišel Wilhelm, jsem měl možnost poznat mnoho Evropanů a byla to pro mne velmi zajímavá zkušenost. Byli velice milí a velmi tvrdě pracovali na svém Wing Chun. Jsem si jist, že v Evropě má Wing Chun velkou budoucnost.

Nakonec bych chtěl dát všem žákům v Evropě následující radu: jediná cesta ke zlepšení vašeho Wing Chun je důvěřovat a věřit svému sifu, tomu co s vámi cvičí, co vás učí a cvičit ještě tvrději než dosud.

Toto je poprvé co píši do Evropy a doufám, že se vám to líbilo.

Srdečné pozdravy všem Lok King Sang