Rozhovor s velmistrem Lok Yiu, Hongkong

Drazí přátelé Wing Chun v České republice, je to mu již 50 let (dnes již 73 let), co můj sifu velmistr Yip Man, přišel do Hongkongu a začal tam vyučovat Wing Chun. Jako jeden z jeho nejstarších žáků, který ho provázel mnoho let, mám ještě stále v paměti čerstvé vzpomínky na tuto dobu.

Můj sifu přispěl neocenitelným způsobem k šíření a zachování Wing Chun. A já jsem jako jeho nejstarší žák převzal toto dědictví. Tak jako jsem se já zasadil o šíření a zachování původního Wing Chun, stejně tak v tom budou pokračovat i moji žáci. V Evropě se tohoto úkolu za mě zhostil můj jediný evropslý žák, Wilhelm Blech v organizaci European Lok Yiu Win Chun International Martial Art Association, kterou vede, a ze všech sil se snaží o šíření pravého Wing Chun tak, jak ho vyučoval můj sifu.

Mistr Lok Yiu, Hongkong

Otázka: Mistře Lok Yiu, od první návštěvy vašeho německého žáka Wilhelma Blecha uběhlo již deset let. Jak byste popsal vztah mezi vámi dvěma?

LOK YIU: Obvykle svého žáka nechválím, protože jinak snadno přijde na myšlenku: „No vida, jsem již dost dobrý a nemusím již tak tvrdě trénovat.“ U mého todai Wai Lam (pozn. todai znamená žák a Wai Lam je čínské jméno Wilhelma Blecha) chci udělat výjimku. Jsme si v mnoha věcech podobní, dobře se nám spolupracuje a úspěch jak v Evropě, tak i v Hongkongu se již dostavil. Během toho času jsme se velmi sblížili, stejně jak já s mým si-fu, a tak by to mělo být. Je to vztah mezi otcem a synem. Myslím, že víc není třeba říkat.

Otázka: Mezi tím jste měl možnost nahlédnout na evropskou Wing Chun scénu. Jak odhadujete momentální vývoj v Evropě?

LOK YIU: Můj Si-Fu Yip Man mi jednou řekl: „Lok Yiu, nedělej si žádné starosti, co se stane po mé smrti. Uč své žáky tak, jako jsem učil já tebe, a Wing Chun zůstane zachován. Pouze pravda zůstává.“

Otázka: Jak se neustále dozvídáme, přicházejí k vám stále znovu Evropané, abyste je učil. Jaké jsou jejich znalosti ?

LOK YIU: Ano, bylo jich tady již spousty, ale stále znovu vidím, že se naučili Wing Chun neúplný a často v silně pozměněné formě, rozdělený do jednotlivých, pevně daných za sebou jdoucích pohybů, což naprosto odporuje myšlence Wing Chun. V mnohém z toho lze ještě rozeznat původ a vytušit, jak k tomu mohlo dojít. Ostatní je zase volně vymyšleno. Takové věci mají s učením našeho velmistra jen málo nebo vůbec nic společného. Mnoho lidí vypadá, jako by zapomněli starou osvědčenou učební metodu a toto je pak výsledek. Někdy mě bolí u srdce!

Otázka: Učíte tyto návštěvníky z Evropy?

LOK YIU: Ne. Já již mám žáka v Evropě. U něj se dá naučit to, co učím já.

Otázka: Mluvme nyní o Wing Chun všeobecně. Věříte, že momentální rozbití celkového Wing Chun stylu na tucty rozdílných odrůd bude stálé, nebo do budoucna přijde sjednocení ?

LOK YIU: Na to nemohu odpovědět, záleží to na každém zvláště, zda rozezná pravdu, nebo mu bude navždy skryta. Stále jsou lidé, kteří si vymyslí vlastní sen a ten prodávají. Tak to ale má být, protože poté mohou ostatní poznat rozdíl.

Otázka: Jak to vypadá s Wing Chun v Číně mimo Hongkong? Nejsou například ve Fasthanu ještě Wing Chun učitelé, kteří představují paralelní linii k Yip Manovi? Do jaké míry se odlišuje jejich Wing Chun dle vašich vědomostí od Yip Manova?

LOK YIU: Tuto otázku jsem svému Si-Fu Yip Manovi před léty sám položil a já zde mohu jen opakovat, co mi tehdy on sám řekl: „Před tím, než jsem odešel do Hongkongu, jsem ve Fasthanu učil dva roky. Co tam učili jiní učitelé, nevím.“ Stejně tak já. Více o tom budou vědět ředitelé Ving Tsun Athletic Association, kteří za tímto účelem podnikli do Fasthanu studijní cesty. Mimochodem nejstarší syn velmistra Yip Mana, Yip Chun, má na tamní univerzitě Wing Chun klub.

Otázka: Mohl by Wing Chun z pevninské Číny dát mezinárodnímu v blízké budoucnosti nové impulsy ?

LOK YIU: Upřímně řečeno tomu nevěřím. Učení mého Si-Fu Yip Mana je dle mého osobního předsvědčení a po více než čtyřicetileté praxi jediné, které obstojí. Je svým způsobem na světě jedinečné.

Otázka: Protože se na to v Evropě neustále ptají: jaké jsou šance, že vy a vaši synové přijedete do Evropy, např. na semináře?

LOK YIU: O to m jsem velmi dlouho a důkladně přemýšlel, to mně můžete věřit. Podívejte, jsem více než 79 let stár a před několika lety jsem prodělal operaci srdce. Potíže s cestou spojené si chci ušetřit. V tom prosím o porozumění. Není ale nutné, abych sám přijel. Můj today Wai Lam učí velmi dobře, to poznám na pokrocích jeho žáků, kteří ke mně přijedou. Mimo to bude pořádat semináře v Evropě v dohledné době on a oba dva moji synové, Lok King Sang a Lok King Kwong. Zájemci Wing Chun cvičící v Evropě jsou přece všichni mladí lidé. Pro ně je jistě jednodušší přijet s mým německým todaiem za mnou než pro mě cesta do Evropy.

Otázka: Učíte momentálně ještě žáky z Hongkongu?

LOK YIU: Mám momentálně osm žáků, které již nějakou dobu osobně znám. Znám také jejich rodiny, takže již delší dobu mezi námi panuje důvěra. Také vedu výuku ve třídě hongkongské policie. U mne se nemohl a nemůže učit každý. Své žáky si pečlivě vybírám.

Otázka: Mistře Lok Yiu, děkuji vám za tento rozhovor.

LOK YIU: Já děkuji Vám, a pokud máte ještě někdo nějaký dotaz o Wing Chun, můžete napsat přes internet. Můj todai Wai Lam mi dotazy předá a já s pomocí mého žáka a tlumočníka Benny Chueunga se pokusím odpovědět, jak jen to bude možné.

 

Fighter´s magazin, číslo 5, ročník 7 (říjen-listopad 2002)