Rozhovor

s Velmistrem Lok Yiu

Otázka: Mistře Lok Yiu, jak jste přišel k Wing Chun Kung Fu?

Odpověď: Měl jsem štěstí, že se mi nabídla možnost naučit se Wing Chun Kung Fu u velmistra Yip Mana. Štěstí také proto, že v této době vědělo málo lidí, co vlastně je, což platilo též pro mne. Wing Chun Kung Fu jsem poznal jenom proto, že jsem v té době pracoval ve spolku pracujících v restauracích v Koowlonu, kde začal velmistr Yip Man vyučovat a kde mne také přijal jako žáka (todai). Nejdříve jsem Wing Chun Kung Fu považoval pouze za jakési cvičení, ale asi po půl roce rostlo mé porozumění a nadšení a tak začal můj Wing Chun život.

Otázka: Cvičil často velmistr Yip Man se svými žáky? Jak se podílel na výuce jeho asistent?

Odpověď: Myslím, že budu muset zodpovědět tuto otázku z jiného pohledu. V roce 1950 nebylo Wing Chun Kung Fu v Hong Kongu vůbec známé. Poté, co ho začal velmistr Yip Man vyučovat, přišlo mnoho učitelů a žáků jiných stylů Kung Fu, Wing Chun otestovat, tzn. bojovat. Tento čas byl pro Wing Chun velmi důležitý a tak jsme s velmistrem Yip Manem cvičili velmi tvrdě, abychom vybudovali čest a pověst. Cvičili jsme opravdu tvrdě, protože jedna porážka při testovacích bojích by tuto pověst zničila. V tuto dobu se učilo u velmistra Yip Mana jen velmi málo lidí, mezi nimi já a Leung Sheung. Po mnoha testovacích bojích se stalo Wing Chun Kung Fu proslulé a přicházelo stále více žáků, aby se mu učilo. Leung Sheung a já jsme se stali velmistrovi asistenti. Vždy seděl u nás, pozoroval jak vyučujeme a příležitostně opravoval chyby. Někdy i cvičil s žáky sám, ale ne moc často, jelikož vzhledem k množství žáků nebylo možné vyučovat každého přímo.

Otázka: Jak dlouho jste bydleli společně s velmistrem Yip Manem? Jak dlouho jste měl možnost získávat od velmistra soukromou výuku?

Odpověď: Bylo to více než šest let, od roku 1950, kdy jsem se začal také Wing Chun učit. Velmistr Yip Man měl zvláštní zvyk nikdy nechodit spát před šestou hodinou ranní. Každou noc jsme se scházeli, abychom o Wing Chun diskutovali a cvičili. Byli jsme tehdy učeni jiným způsobem, neboť bylo naší povinností zajistit našemu stylu čest a pověst.

Otázka: Je ve Wing Chun Kung Fu něco velmi tajné, co naučil velmistr Yip Man jen vyvolené žáky? Co jste se vy sám od velmistra naučil?

Odpověď: Během té doby, kdy jsem se od velmistra učil a později byl jeho asistent, se nekonala, co já vím, žádná tajná výuka. Jak jsem již řekl, ten čas byl pro Wing Chun velmi důležitý a každý krok musel souhlasit. Velmistr Yip Man dělal co mohl, aby zajistil Wing Chun Kung Fu dobrou pověst a jediný rozdíl mezi jeho žáky byl ten, že někteří cvičili víc než ostatní. Proto se někteří naučili víc a někteří míň … Já sám jsem se od velmistra Yip Mana naučil Siu Lim Tao, Cham Kiu, Biu Tze, Kuen na dřevěném panákovi, dlouhou tyč a Bart Cham Dao.

Otázka: Vyučoval velmistr Yip Man v rozličných letech různé směry Wing Chun Kung Fu? Víte něco o tzv. „stařeckém stylu“, který údajně vyučoval ve svých posledních letech a který je v Evropě vydáván za „pravý Wing Chun“?

Odpověď: To je velmi podivná otázka. Něco takového se může stát jenom v Evropě! V Hong Kongu by si nikdo nic takového tvrdit nedovolil. Čest a pověst Wing Chun Kung Fu se budovala v počátečních dnech a ne nějakým „stařeckým stylem“. Během celé té doby co jsem velmistra Yip Mana znal jsem ho nikdy neslyšel se zmínit o něčem, co by souviselo s něčím jako „stařecký styl“!

Otázka: V Evropě jsou nyní různé dohady, kdo vyučuje pravý Wing Chun. Co na to povíte?

Odpověď: Před mnoha lety mi velmistr Yip Man řekl : „Lok Yiu, až jednou budu mrtev, vystoupí někteří lidé a budou se hodně činit a tvrdit, že oni mají nejlepší Wing Chun a vznikne mnoho Wing Chun stylů. Nedělej si s tím žádné starosti, protože až přijde čas, pravda vyjde na světlo. Stalo se to již v dějinách Kung Fu mnohokrát a mnohokrát ještě stane. To co musíš udělat ty, je, naučit své žáky co ses naučil ode mne a tím je zajistit pro budoucnost. V čase může obstát pouze pravda.“

Otázka: Jak dlouho jste byl velmistrův asistent a koho jste v té době vyučoval?

Odpověď: Jeho asistent jsem byl déle než pět let. Mezi žáky tehdy byli : Tsui Sheung Tin, Man Siu Hung, Chiu Wan, Law Bing, Yip Bo Ching, Wong Shun Leung a jiní. Vzpomínám si na jednu příhodu, kdy jsem bojoval s jiným Kung Fu stylem. Poté co jsem boj vyhrál, ke mě přišel nějaký mladík a ptal se, jaký styl jsem použil. Rád by se tomu naučil a tak jsem mu dal velmistrovu adresu. Ten mladík byl Wong Shun Leung (pozn. později se stal sám slavným bojovníkem Wing Chun Kung Fu, zemřel v roce 1997).

Otázka: Měl jste po otevření vlastní školy stále ještě kontakt s velmistrem a měli jste mezi sebou stále ještě úzké vztahy?

Odpověď: Vztah mezi velmistrem a mnou byl velmi úzký a tak trval až do jeho smrti, neboť jsem převzal jeho zvyk nikdy nejít spát před šestou hodinou ranní. Často mě chodil večer i v noci navštěvovat v mé škole. Bavil se se mnou o Wing Chun Kung Fu, cvičil se mnou a pozoroval jak se mají k věci mí žáci.

Otázka: Jak se stane člověk asistentem nebo učitelem?

Odpověď: Když se chce někdo v mé škole stát asistentem nebo učitelem, musí si být jist, že Wing Chun Kung Fu opravdu porozuměl, umí zacházet s lidmi a má slušné chování. Nemusí být jen dobrý bojovník, nýbrž i být schopen vyučovat žáky správně a trpělivě, aby zajistil pokroky Wing Chun Kung Fu.

Otázka: Může se naučit Wing Chun Kung Fu tradičním způsobem i Evropan?

Odpověď: Jistě. Rozdíl vězí jen v tom, že Evropané dosud neměli správné porozumění pro Wing Chun Kung Fu. To vyžaduje čas. Pro číňany je Wing Chun Kung Fu díl jejich kultury, protože mají za sebou dlouhou historii Kung Fu. Pravdu rozeznají snadněji nežli evropané, ale když se bude evropan Wing Chun Kung Fu zabývat více, vyjde to nastejno.

Otázka: Hrají nějakou roli peníze, když chce někdo někoho akceptovat jako žáka, to dai?

Odpověď: Je jednoduše špatné vzít někoho jako todai kvůli penězům. Zde musím podotknout, že panují mnohdy velmi nesprávné názory na výuku Wing Chun Kung Fu a to nejen pouze v Evropě, nýbrž i zde v Hongkongu. Mnozí žáci si myslí, že se naučí tajné věci, když nabídnou jejich si-fu více peněz. To je nesmysl! Aby se člověk naučil Wing Chun Kung Fu, musí mít samozřejmě dobrého si-fu, který Wing Chun správně chápe, takže může žákům ukázat správnou cestu a opravit chyby. Nejdůležitější je, aby žák sám na sobě tvrdě pracoval a hodně přemýšlel. Hloubka porozumění hraje ve Wing Chun Kung Fu důležitější roli nežli šíře. Tzn. když žák zná pouze Siu Lim Tau, ale tvrdě na ní pracuje, cvičí a správně jí pochopí, tak je to mnohem lepší, než znát Biu Tze, ale necvičit ji tak intenzivně a nerozumět, co vlastně cvičí. Wing Chun Kung Fu si nelze koupit. Každý ví, že Bruce Lee se učil Wing Chun Kung Fu když nebyl bohatý.

Otázka: Je Wilhelm Blech váš „closed – door student“ („žák za zavřenými dveřmi“, tajný)?

Odpověď: Vůbec nevím, co tento pojem má znamenat. Existuje pouze ve fantaziích, ale ne v realitě. Když zemřel Yip Manův Si Fu, dal za úkol svému nejstaršímu žáku, aby ho nadále učil on. To je tradiční cesta ve skutečném životě. Nikdo neví, kdy se budu muset rozloučit se životem a proto pro mne neexistuje žádný takový pojem jako „closed – door student“. Mohu ovšem říci, že Wilhelm Blech je můj jediný Evropský žák, To Dai.

Otázka: Proč jste ho vzal jako To Dai, když jste již vlastně přestal vyučovat? Nikdy jste neučil Evropany, ani je nijak neopravoval. Proč tedy zrovna jeho a ne někoho jiného?

Odpověď: Měl jsem tehdy velmi podivný pocit když ke mě Wilhelm se svými žáky přišel. Zjistil jsem, že je velmi seriozní a čestný a o Wing Chun Kung Fu měl velký zájem. Překvapující bylo, když jsem ho viděl pracovat s jeho žáky. Vzájemná spolupráce mnou velice pohnula. Zdálo se mi, že vztah mezi ním a jeho žáky je stejný jako mezi velmistrem Yip Manem a mnou a tak jsem ho vzal za žáka, to dai. Jsem šťastný, že jsem se tehdy rozhodl správně, protože když přijel se svými žáky znovu, viděl jsem, že se nejen on velmi dobře vyvíjí, ale i umí vyučovat své žáky tak, jako já jeho. S jistotou mohu říct, že je dobrý si-fu.

Otázka: Jak vidíte budoucnost Wing Chun Kung Fu ve světě, speciálně v Evropě?

Odpověď: Myslím, že Wing Chun Kung Fu má před sebou velkou budoucnost, protože je to výborný styl. Jak řekl velmistr Yip Man : „Pravda vyjde na světlo!“. Evropští žáci musí víc přemýšlet o tom, co se naučili. Čím více tomu porozumí, tím budou lepší! Nakonec chci poděkovat za tento rozhovor, že jsem měl možnost mluvit k Evropským Wing Chun žákům. Doufám, že vás všechny Wing Chun Kung Fu baví.