Seminář se Si-Gungem Wilhelmem Blechem

Podzimní seminář se Si-Gungem Wilhelmem Blechem se pro mě stal tradicí. Ten letošní se konal 20. 11. 2005 v Šenově (v blízkosti města Ostravy, ČR). Nevlídné nedělní odpoledne pro mě přestalo existovat, neboť jsem se opět směla zanořit do tajů Wing-Chun. Si-Gung se s námi pozdravil a pravil, že pro něj je tradicí příjezd na Moravu s prvním sněhem, což se mu tento rok opět potvrdilo.

Snad trochu více pohublý než minule, nicméně v dobré náladě, začal Si-Gung ihned rozebírat problematiku principů. Co znamenají, jak je chápat, jak je vidět ve vlastním pohybu a jak je využít. Neváhal nás zaskočit přímými otázkami.

Opět se potvrdilo, že je nesmírně nutné nejprve vnímat vlastní tělo, zejména pak těžiště a osu, ovládat co nejlépe vlastní pohyby. Vůbec se neřešilo, jak druhého uhodit nebo jak zaútočit. Vše směřovalo především k sebekontrole.

Po zajímavém, diskusním úvodu nám Si-Gung přiblížil tréninkovou sestavu pohybů podle cvičení na dřevěném panákovi (lépe Mok-Yan-Chong – čínský název prý dokonaleji vystihuje význam a poslání této pomůcky).

Cvičili jsme ve dvojicích a stále znovu opakovali jednotlivé pohyby. Nevadily mi některé novinky. Důležitější pro mne bylo vnímat centrální linii partnera a svoji vlastní, hlídat si vlastní lokty, zkrátka pokoušet se zapojit něco málo z diskutovaných principů.

Vím, že před časem bych byla zaujata rozmanitostí pohybů, které bych vnímala jako „figury“. Trápilo by mě hlavně to, že si např. pletu jejich pořadí. Lze však tento „pohybový obal“ brát jen jako prostředek a vnímat hlubší podstatu. Zároveň je však těžké zaměřit se na vnímání středu a loktů, když člověk není schopen zvládnout koordinaci základních pohybů a provádět je v přiměřených drahách bez větších obtíží, což často činilo problém mým mladším spolužákům.

Význam technik na Mok-Yan-Chong byl motivační, neboť základní principy Wing-Chun lze spatřovat v každém pohybu. (Mimochodem semináře pořádané Si-Gungem W. Blechem jsou, alespoň pro mne, vždy velmi motivující.)

Po pěti hodinách semináře, které opět rychle utekly, jsme se odebrali ke společné večeři do Frýdku-Místku. Zde jsme posléze se Si-Gungem rozmlouvali o významu Wing-Chun v osobním životě, o tom, k čemu je vlastně určen a komu je určen.

Myslím si, že Si-Gung se snažil, abychom si uvědomili, že vydat se po cestě Wing-Chun není jen otázka životního stylu, ale je to také značná zodpovědnost k ostatním členům společenství – tedy Wing-Chun rodiny, neboť Wing-Chun je něco, co lze budovat, rozvíjet, objevovat a učit se pouze za účasti dalších lidí, kteří musí mít ve vás důvěru. A vy potom máte na oplátku tu jejich…

Seminář roku 2005 byl krátký, jakkoliv trval celé nedělní odpoledne. Velmi mě inspiroval a podnítil k další práci na mém Wing-Chun. Setkání se Si-Gungem jsou pro mě důležitá.

 

Barbora Kinclová, Ostrava