Semináře Wing Chun Kung Fu s panem Wilhelmem Blechem

Skončil letošní (2006) z řady seminářů pana Blecha. Protože se jím uzavřela tematická řada, je načase ohlédnout se a trochu bilancovat. Nosnou myšlenkou seminářů byly principy čínského bojového umění WCH rodiny Lok Yiu.

Principy jsou myšlenky za jednotlivými pohyby, jejich kombinacemi a správným použitím. Principy jsou jádrem bojového umění a spolu s provedením pohybů a sestavami tmelí výuku umění v jeden celek, dávají teoretický návod jak postupovat v praxi.

Příkladem budiž první princip „dim dim cheung“, volně překládaný jako „síla do jednoho bodu“. Doslovný překlad zní „bod – bod – přímka“. Mimo jiné v sobě tato poučka skrývá i popis zdroje a cíle pohybu – centrální linii, a také z ní plyne pro Wing Chun známé řetězení technik, tj. volné spojování pohybů za cílem neustále sledovat centrum oponenta pomocí pohybů, které jdou po nejkratší dráze – přímce. Tento princip je známý i z evropského šermu.

Principů v Lok Yiu Wing Chun je pět. Vzájemně se propojují v jeden kompaktní celek. Poslední čtyři semináře pana Blecha byly věnovány právě principům WCH, seznámení s nimi, jejich názorné demonstraci a úvod do jejich zažití formou řady promyšlených cviků, které postupně odhalovaly různé úhly pohledu a pochopení jednotlivých principů.

V přátelské atmosféře rodinné školy pětihodinové semináře uběhly každý velmi rychle, i když byly velmi fyzicky náročné. Na každém semináři je radost vidět nové tváře a potkávat už známé vzdálenější členy WCH rodiny a sledovat postup, jaký kdo za poslední rok učinil. Uvolněnost, cvičení pro radost a umění, vzájemná pomoc a tolerance, soudžnost – to jsou vzácná aktiva tradičního rodinného stylu výuky. Semináře pro mnohé slouží jako výhled do budoucnosti, jak se bude cvičit za rok, dva, tři. Uvolněnost a samozřejmost, s jakou pan Blech demonstruje umění WCH, je pozoruhodná. Už jen možnost vidět tak zkušené praktikanty WCH, jako je pan Blech a jeho zastupitelé pro ČR, možnost cvičit s nimi a nechat si od nich poradit, má velmi pozitivní dopad na motivaci cvičit víc a kvalitněji.

Každý seminář je naplněný zajímavými informacemi, mnohdy víc, než je možno za seminář vstřebat – na to je pak nutno se soustředit ve vlastním cvičení. Pravidelně je závěr semináře vyhrazen k otevřenému a názornému zodpovídání dotazů. Často dotazy pokračují i na společné večeři celé školy s hlavou rodiny panem Blechem.

Každoroční návštěva pana Blecha je rozhodně záležitost, kterou by si žádný člen rodiny neměl nechat ujít!

Děkuji mému Si Tai Gungovi panu Blechovi, že mám možnost navštěvovat jeho semináře – a těším se na příště.

 

Vít Hrachový