To-Dai převzali odkaz

Velmistr Lok Yiu šířil po celý svůj život kvalitní kung-fu pouze tradiční cestou. Myšlenku předával dál skromně a to-dai (žáky) si pečlivě vybíral.

Synové velmistra (foto stojící vlevo a vpravo) žijí od dětství v tréninku wing chun a tak je mohl velmistr kvalitně vycvičit. Dnes mají tu čest převzít odkaz svého otce a rozšiřovat dál Lok Yiu Wing Chun mezi to-dai v Hongkongu.

V roce 1992 přijal velmistr Lok Yiu za svého to-dai Wilhelma Blecha (foto stojící uprostřed). Si-Fu Wilhelm Blech za 15 let vybudoval v Evropě organizaci šířící tradiční kung-fu svého si-fu (učitele). Přestože Evropany nejde v plné míře naučit myšlenkám lidí z Číny, povedlo se Wilhelmu Blechovi šířit tradici v maximální míře.

Velmistru Lok Yiu přislíbili synové mistr Lok Kong, mistr Lok Sang a mistr Wilhelm Blech vzájemnou pomoc v šíření pravého odkazu wing chun. V nejbližší době se uspořádá výukový seminář, protože Evropu již podruhé navštíví mistr Lok Gong. Cesta evropského Lok Yiu Wing Chun Kung Fu je do budoucna zajištěná.

napsal Petr Kozár
zástupce Lok Yiu Wing Chun pro region Moravy