Velmistr Lok Yiu

Velmistr Lok Yiu se narodil 22. října 1922 v Hongkongu a byl jeden z prvních dvou žáků a instruktorů velmistra Yip Mana. Celý život zasvětil studování Wing Chun Kung Fu.

Přestože by se tento vážený starý pán mohl prohlásit za velmistra tohoto bojového umění, bydlel si ve své malém bytě v Hongkongu a žil velmi skromným životem. Nejradši měl na žácích poctivost a vytrvalost při cvičení a velmi rád takovým studentům pomáhal k lepšímu porozumění podstaty umění kung fu.

Se svým sifu (učitelem) se setkal v roce 1950 v Hongkongu. Společně se starším spolužákem Leung Sheungem vytvořili základ vzniku první generace žáků velmistra Yip Mana. Oba studenti trénovali denně v rukou velmistra po dobu 7 let a zároveň se starali o důstojný život svého si-fu. V roce 1960 si velmistr Lok Yiu otevřel vlastní školu.

„Měl jsem tu příležitost osobně se setkat s velmistrem Lok Yiu. Tak silný zážitek s tohoto setkání mi zůstane v paměti na celý život.“

Velmistr Lok Yiu zemřel 6.2. 2006 a zanechal nám obrovské dílo, které se musí dále rozvíjet. Ve školách na moravě se o to s maximální pokorou a velkou úctou snažíme.

napsal Petr Kozár
zástupce Lok Yiu Wing Chun pro region Moravy