Rozhovor

s Mistrem Wilhelmem Blechem

Otázka: Co pro vás znamená wing chun?

Odpověď: To je otázka, na kterou jsem již dlouho čekal. Proto mě také napadá krátká a stručná odpověď: „Můj život“. Snažím se s wing chunem žít.

Otázka: Existuje ve wing chun cvičení chi gerk? Jestliže ano, je to něco podobného jako chi sao?

Odpověď: Existuje určitý druh reflexních cvičení pro nohy, ale zvláštní chi gerk, podle toho, co říká můj učitel Velmistr Lok Yiu, není. Tento druh cvičení není možné vyložit jako chi gerk.

Otázka: Wing Chun je považován za jeden z nejlepších kung fu stylů. Které další kung fu styly josu v Hong-Kongu slavné, a jak si stojí ve srovnání s wing chun?

Odpověď: Bylo by mimo rámec této rubriky uvést všechny styly, které se v Hongkongu učí. Ty styly, které jsou v Evropě nejznámější, jsou velice dobré. Není vlastně tak důležité samotné srovnání stylů, ale to, co tím chci začít! Pro mě je každý styl tak dobrý, jak dobrý je ten, který ho cvičí a vkládá do toho srdci, duši i rozum. Důležité je, aby žák učení svého učitele nejen procvičoval, mnohem důležitější je, aby mu rozuměl a také jím žil. Jaké srovnání máte při vaší otázce na mysli? Srovnání boje? Každý styl je v Hongkongu slavný a mnoho dobrých kung fu stylů není na veřejnosti viděl jako wing chun v Evropě! Lidé v Hongkongu znají wing chun tak jako znají ostatní kung fu styly. Syn se učí ten styl, který se učil jeho otec nebo dědeček, není třeba dlouhého hledání a člověk jde za tím učitelem, kterého zná rodina. V Hongkongu je nepředstavitelné, že by si člověk mohl, tak jako v Evropě, vybrat. Je důležitá důvěra a prastaré tradice.

Otázka: Kolik pohybů má ve skutečnosti proslulá forma na dřevěném panákovi? Je tato forma opravdu nejvyšší v celém systému wing chun?

Odpověď: Můj sifu, Velmistr Lok Yiu, se od svého učitele, Yip Mana naučil 108 pohybů na dřevěném panákovi, takže já jsem se jich také naučil 108. Kdyby mě naučil 109 pohybů, byl by si musel jeden vymyslet. Naučil se snad Yip Man 110 pohybů, a pak jich předal jen 108? Kdo to může vědět? Jen samotný Yip Man. Dělá něco takového dobrý učitel? Já si to neumím představit. O těchto věcech jsme v rodině Lok Yiu mluvili. Můj sifu má do dnešního dne neotřesitelnou důvěru ke svému učiteli Yip Manovi! Tuto důvěru mám i já ke svému sifu. Forma na dřevěném panákovi je souhrn prvních tří forem v systému wing chun a lez ji cvičit i bez partnera. Nepředstavuje nic zvláštního. Je třeba se na systém dívat jako na celek a na každou jeho část jako na klíč k většímu poznání. Když jsem se začal učit tuto formu, bylo mi brzy jasné, která cvičení jsem předtím zanedbával. A tak jsem je znovu pilněji procvičoval. To je klíč k poznání. Neexistují žádné „nízké formy“ nebo jedna „nejvyšší forma“. Rozdělení je stejné jako ve škole: nejdříve abeceda, pak slova a nakonec věty. Tak jako v každodenním životě. Nebo je snad možné zahájit studia doktorátem?