Lok Yiu ochranná známka

Lok Yiu ochranná známka

Lok Yiu ochranná známka Jediným zákonným držitelem povolení používat jméno našeho váženého velmistra Lok Yiu v Evropě je Evropská Lok Yiu Wing Chun International Martial Art Association e. V. , ELYWCIMAA a samozřejmě všichni její členové. Toto povolení se vztahuje...
Důvěra rodiny Lok

Důvěra rodiny Lok

Důvěra rodiny Lok Osm členů rady ELYWCIMAA odcestovalo v říjnu 2013 za rodinou Lok do Hongkongu a to již počtvrté v roce. Návštěva města mnoha tváří byla spojena s výukou Lok Yiu Wing Chun u Mistra Lok King Kong a Mistra Lok King Sang. Po roční práci si odvezli...
Rozhovor s velmistrem Lok Yiu, Hongkong

Rozhovor s velmistrem Lok Yiu, Hongkong

Rozhovor s velmistrem Lok Yiu, Hongkong Drazí přátelé Wing Chun v České republice, je to mu již 50 let (dnes již 73 let), co můj sifu velmistr Yip Man, přišel do Hongkongu a začal tam vyučovat Wing Chun. Jako jeden z jeho nejstarších žáků, který ho provázel mnoho let,...
To-Dai převzali odkaz

To-Dai převzali odkaz

To-Dai převzali odkaz Velmistr Lok Yiu šířil po celý svůj život kvalitní kung-fu pouze tradiční cestou. Myšlenku předával dál skromně a to-dai (žáky) si pečlivě vybíral. Synové velmistra (foto stojící vlevo a vpravo) žijí od dětství v tréninku wing chun a tak je mohl...
Velmistr Lok Yiu

Velmistr Lok Yiu

Velmistr Lok Yiu Velmistr Lok Yiu se narodil 22. října 1922 v Hongkongu a byl jeden z prvních dvou žáků a instruktorů velmistra Yip Mana. Celý život zasvětil studování Wing Chun Kung Fu. Přestože by se tento vážený starý pán mohl prohlásit za velmistra tohoto bojového...